Wat is astrologie? Alles over de stand van de sterren, planeten en de horoscoop

Een vaak gezien fenomeen in iedere baby- of kinderkamer: een stand van de sterren op het moment dat het kind geboren werd. Ook op Instagram is astrologie enorm populair. Waar komt deze fascinatie ineens vandaan? En wat zegt de sterrenstand tijdens jouw geboorte nu over jou? 

Wij kunnen jou exact tonen hoe de sterren stonden op het moment van jouw geboorte. Maar om te begrijpen waarom mensen veel waarde hechten aan astrologie en wat de stand van sterren, planeten, de aarde en de zon in connectie brengt met geboortes van kinderen, moeten we eerst begrijpen welke aspecten van astrologie er allemaal bestaan. Pas dan begrijp je echt wat de meerwaarde is van de kennis van astrologie.

De horoscoop: Het centrum van alles

De horoscoop geeft de stand van de zon, maan en planeten ten opzichte van de aarde weer. In de horoscoop staat de aarde als centraal punt van het universum. De term horoscoop wordt vaak gebruikt als rubriek in de krant of in een magazine, maar het is meer dan slechts een rubriek. De horoscoop is minimaal twee duizend jaar oud en werd door volkeren in verschillende tijdperken gebruikt. Met de horoscoop legt de astrologie het verband tussen de stand van de sterren, planeten, maan en de zon met gebeurtenissen op aarde / op een persoon.

De geboortehoroscoop

In dit artikel gaan we dieper in op de geboortehoroscoop. Alle bekende horoscooprubrieken maken gebruik van de geboortehoroscoop. Door te kijken naar de stand van het universum op het moment van geboorte kunnen persoonlijke karaktereigenschappen, talenten en andere eigenschappen van de persoon worden uitgelezen.

Sterrenbeelden en dierenriemtekens

Natuurlijk weet jij vast al welk sterrenbeeld je bent. Een sterrenbeeld bestaat uit een bepaalde stand van de zon, de maan en andere planeten. De aarde draait in een jaar één keer om de zon. De maan draait ongeveer iedere 4 weken ongeveer één keer om de aarde. Hierdoor verwisselt het te herkennen sterrenbeeld iedere maand. We kennen dus 12 verschillende sterrenbeelden.

De sterrenbeelden worden geuit in dierenriemtekens. Dierenriemtekens zijn tekens uit de astrologie. Het grote verschil tussen astronomie en astrologie is dat bij astronomie de zon als centrum wordt beschouwd, en bij astrologie de aarde. De dierenriemtekens zijn al ruim 2000 jaar oud en zijn gebaseerd op de sterrenbeelden die destijds zichtbaar waren. We kennen de volgende twaalf sterrenbeelden uitgedrukt in dierenriemtekens:

 1. Ram (ca. 21 maart tot 20 april)
 2. Stier (ca. 21 april tot 20 mei)
 3. Tweelingen (ca. 21 mei tot 20 juni)
 4. Kreeft (ca. 21 juni tot 20 juli)
 5. Leeuw (ca. 21 juli tot 20 augustus)
 6. Maagd (ca. 21 augustus tot 20 september)
 7. Weegschaal (ca. 21 september tot 20 oktober)
 8. Schorpioen (ca. 21 oktober tot 20 november)
 9. Boogschutter (ca. 21 november tot 20 december)
 10. Steenbok (ca. 21 december tot 20 januari)
 11. Waterman (ca. 21 januari tot 20 februari)
 12. Vissen (ca. 21 februari tot 20 maart)

De huizen in astrologie

Naast de sterrenbeelden kijkt men ook naar huizen. Dit gaat al een stuk verder dan enkel de sterrenbeelden. Huizen in de astrologie hebben betrekking op de twaalf verschillende vlakken op een horoscoop. Iedere planeet heeft zijn eigen werkzaamheid. Afhankelijk van in welk van de twaalf vlakken een planeet zich op het moment (van geboorte) bevindt, heeft een planeet op een ander gebied werkzaamheid.

Zo staat het derde huis (Gemini) voor Broers of het Huis van Communicatie. Dit interpretatie hiervan bestaat uit de lagere opleiding en vroegste omgeving, mentale vermogens, broers en zusters, de buurt, korte reizen en verplaatsingen. De planeet Jupiter staat daarentegen voor drang en succes in de buitenwereld. Als de kracht van deze planeet verstandig wordt gebruikt, wijst dat op een persoon die joviaal, optimistisch en expansief is.

Bevindt Jupiter zich op het moment van geboorte in het derde huis (Huis van Communicatie) dan kan zich dit privé uiten in het feit dat je sterke persoonlijke opvattingen hebt ontwikkeld, omdat je op jonge leeftijd veel gestimuleerd bent door een familielid of leraar. Je bent waarschijnlijk prettig om naar te luisteren en goed geïnformeerd, maar je kan daardoor dominerend zijn. Je relaties zijn gebaseerd op intelligentie en op geestelijke gelijkheid. Je houdt van trivia en leert graag feiten.

Bevindt Jupiter zich op het moment van geboorte in het zesde huis (Huis van Gezondheid – routineklussen, plichten, dienstbaarheid van anderen, zorgzaam zijn, gezondheid en gevoel van welzijn) dan uit zich dat in tegenstelling tot de bovenstaande alinea veel meer in vriendelijkheid en behulpzaamheid ten opzichte van alle relaties in jouw leven. Mensen kunnen altijd op jouw rekenen. Je bezit een speciale manier van positief denken wat zich uit in jouw fysieke en mentale gezondheid.

Aspecten in de astrologie

De geboortehoroscoop is een geocentrisch systeem. Dit houdt in dat in de horoscoop de aarde centraal staat in het hele universum. Aspecten zijn de hoeken, in booggraden gemeten langs de ecliptica, die aangeven waar planeten zich op dat moment bevinden vanaf jouw positie op aarde. Staat bijvoorbeeld Mars links en Venus rechts, dan maakt Venus met Mars een hoek van 180 graden. (bron: Wikipedia)

Zo zijn er verschillende aspecten, opgedeeld in sterke (majeure) en minder sterke (mineure) aspecten. De majeure aspecten zijn 0°, 60°, 90°, 120° en 180°. Deze hebben allen een eigen naam en een eigen symbool. Ieder aspect heeft zijn eigen eigenschappen. Zo werkt de oppositie (180°) in principe tegen elkaar, maar dit komt vaak motiverend en uitdagend uit de voeten. De oppositie van twee planeten zorgt voor een spanningsverhouding tussen deze twee wezenskrachten, maar dit kan dus motiverend werken op de persoon.

Astrologie: Onzin of niet?

Astrologie kan worden teruggeleid tot het oude Babylonië, ofwel 2 millennia voor Christus. Dat is dus ruim 4.000 jaar geleden. Over de gehele geschiedenis van de mens zijn er bewijzen gevonden dat er actief onderzoek gedaan is naar de effecten van de stand van het heelal op gebeurtenissen op aarde en op de persoon.

Er zijn natuurlijk talloze onderzoeken gedaan naar astrologie en getracht om de kracht van het heelal op ons dagelijks leven te bewijzen of juist te ontkrachten. Er zijn voorstanders en tegenstanders, maar een echt bewijs is er nooit gevonden. Een echt bewijs dat er geen correlatie is bestaat tevens ook niet. Is het zweverig? Als je het ons vraagt, zeker.

Maar het heelal is een onvatbare kracht waar iedereen wel eens mee in aanraking komt. Of je nou slecht slaapt met volle maan, jezelf heel erg (of juist niet) herkent in je sterrenbeeld. Als astrologie alleen al de kracht heeft om mensen naar zichzelf en hun eigen persoon te laten kijken, of het eigen gedrag ten opzichte van de wereld en andere mensen en dieren onder de loep te laten nemen, dan heeft astrologie nut. Zo lang het mensen helpt en niemand schaadt, heeft het bestaansrecht, toch?

Benieuwd naar de sterrenstand tijdens jouw geboorte?

Achterhaal de sterrenstand tijdens jouw geboorte nu via deze pagina van StarringYou.nl. Bestel nu een sterrenhemel poster op basis van jouw geboortedatum en locatie. Inclusief de sterrenstand en de sterrenbeelden!